BOOKING NOW

Cookiesbeleid

Cookiesbeleid

De website https://www.hotelesposeidon.com is eigendom van Hoteles Devesa, SLU en voldoet aan de vereisten van Spaanse Wet 34/2002 van 11 juli inzake de Diensten van de Informatiemaatschappij en de Elektronische Handel, van het Spaanse Koninklijk Besluit wet 13/2012 van 30 maart, alsook van de plicht tot informatieverstrekking aan de gebruiker bedoeld in de Spaanse Organieke Wet 15/1999 van 13 december inzake de Bescherming van de Persoonsgegevens

Identificatiegegevens

Naam: HOTELES DEVESA

 SLU btw-nummer: B03067584

Adres: C/ ESPERANTO 9

Plaats: BENIDORM

Provincie ALICANTE

Telefoon: 965850200

Fax: 965852355

E-mail: poseidon@hotelesposeidon.com

URL: https://www.hotelesposeidon.com

Handelsregister: Handelsregister van Alicante Boekdeel 1.293 Algemeen. Folio 117, Blad A-6.161, 19-11-91

Wettelijke

Mededeling In overeenstemming met geldende regelgeving inzake de gegevensbescherming evenals inzake de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, aanvaardt de gebruiker dat de op de website verstrekte persoonsgegevens, of enige andere gegevens die verstrekt zijn aan Hoteles Devesa, SLU voor zijn toegang tot een aantal diensten, opgenomen worden in bestanden die eigendom zijn van Hoteles Devesa, SLU, teneinde de verlening van de gevraagde diensten te vereenvoudigen, voor de correcte identificatie van de gebruikers die op de Website geïndividualiseerde diensten bestellen, voor het beheer van de fundamentele administratieve taken, evenals om de gebruiker op de hoogte te houden, hetzij via e-mail of via elk ander middel, van nieuwigheden, producten en diensten in verband met Hoteles Devesa, SLU.

In geval van commerciële boodschappen via e-mail of een gelijkwaardig middel, geeft de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming voor het sturen van publiciteit via dit middel. Hoteles Devesa, SLU verbindt zich tot de naleving van haar geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens en van haar plicht om deze informatie vertrouwelijk te behandelen, en treft te dien einde de nodige technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen om enige wijziging, verlies, ongeoorloofde behandeling of toegang ervan te vermijden, in overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse Organieke Wet 15/1999 van 13 december inzake de Bescherming van de Persoonsgegevens, en overige toepasbare wetgeving. 

De antwoorden van de velden met een asterisk (*) of die als verplicht zijn aangeduid, zijn verplicht, daar deze informatie beschouwd wordt als het vereiste minimum om de gevraagde informatie te beheren. Zonder deze informatie zou het onmogelijk zijn de gevraagde diensten te verstrekken. De rest van de velden mag facultatief beantwoord worden. De gebruiker is in ieder geval verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens, en Hoteles Devesa, SLU behoudt zich het recht voor om alle gebruikers die valse gegevens hebben verstrekt van de geregistreerde diensten uit te sluiten, onverminderd de overige maatregelen die in rechte kunnen genomen worden.

Elke gebruiker kan te allen tijde zijn recht op toegang, verbetering, annulering en verzet uitoefenen door een schrijven, waarin hij zijn identiteit bewijst aan de hand van een fotokopie van zijn ID-kaart, en het recht vermeldt dat hij wenst uit te oefenen, te sturen naar: Hoteles Devesa, SLU, Calle Esperanto 9, 03501 Benidorm Alicante Regelgeving met betrekking tot het gebruik van cookies Dit Cookiesbeleid vormt een integrerend onderdeel van de Wettelijke Mededeling en het Privacybeleid van Hoteles Devesa, SLU De toegang tot en het surfen op de website, of het gebruik van de diensten ervan, houden de aanvaarding in van de Algemene Voorwaarden zoals bepaald in onze Wettelijke Mededeling (en bijgevolg het Privacybeleid en het Cookiesbeleid). 

Gelieve deze aandachtig te lezen. 

Wij danken u voor uw beslissing ons te komen bezoeken. Wij willen dat uw ervaring op de website zo goed mogelijk is en om die reden hebben wij dit Cookiesbeleid zo transparant mogelijk opgesteld. 

Wat is een Cookie?

Cookies zijn bestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten. Ze worden gedownload op het apparaat van de gebruiker dat gebruikt wordt voor een bezoek aan onze website. Het belangrijkste doel is het herkennen van de gebruiker telkens als hij toegang heeft tot Hoteles Devesa, SLU. 

Daardoor kunnen wij de kwaliteit en het gebruik van onze website verbeteren. Cookies zijn fundamenteel voor het functioneren van internet; zij kunnen geen schade berokkenen aan de apparatuur/inrichting van de gebruiker en, als ze geactiveerd zijn in de configuratie van uw browser, helpen ze mogelijke functionele storingen van Hoteles Devesa, SLU te identificeren en op te lossen.

Soorten Cookies

Er zijn verschillende soorten cookies. Ze werken allemaal op dezelfde manier, maar er zijn kleine verschillen:

  • Sessie-cookies. Sessie-cookies duren slechts even lang als uw bezoek en worden gewist zodra u de browser sluit. Het belangrijkste doel is het identificeren van het soort apparaat en het ondersteunen van de veiligheid of de basisfunctionaliteit van de website. Ze bevatten geen persoonlijke informatie die het ons mogelijk maakt een persoon te identificeren.
  • Persistente of Permanente Cookies: Ze worden opgeslagen op de harde schijf van het toestel en onze website leest ze telkens als u een bezoek brengt aan Hoteles Devesa, SLU; ze hebben een bepaalde verval- of einddatum waarop het cookie ophoudt te functioneren. Ze maken het ons mogelijk uw handelingen en voorkeuren te identificeren, uw bezoeken te analyseren, te begrijpen hoe de gebruikers op onze website terechtkomen en onze diensten te verbeteren. 
  • Functionaliteitscookies: Deze cookies maken het Hoteles Devesa, SLU mogelijk door de gebruiker genomen beslissingen te herinneren, zoals uw login of identificatiecode. De informatie die deze cookies verzamelen is anoniem (zij bevatten geen naam, adres noch andere gegevens van u).
  • Cookies van Derden. Cookies van derden zijn cookies die een website installeert die niet degene is die u bezoekt; bijvoorbeeld, cookies die gebruikt worden door sociale netwerken (zoals Facebook) of door externe complementen met inhoud (zoals Google Maps). Sommige adverteerders gebruiken dit soort bestanden bovendien om voor een follow-up te zorgen van uw bezoeken op elke site waar ze reclame maken.
  • Analytische Cookies: Deze cookies hebben tot doel het regelmatige onderhoud en de garantie van de beste werking en service voor de gebruiker; zij verzamelen gegevens over uw activiteit.

Gebruik van Cookies door https://www.hotelesposeidon.com

Door toegang tot https://www.hotelesposeidon.com aanvaardt u uitdrukkelijk dat wij dit soort cookies kunnen gebruiken op uw apparaten. Indien u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat het surfen op www.hotelesposeidon.com niet optimaal verloopt en dat enkele functies waarover www.hotelesposeidon.com beschikt niet correct functioneren.

a) Cookies van Derden. Cookies van Google Analytics De site gebruikt de service Google Analytics, die verleend wordt door Google, Inc., een vennootschap met hoofdzetel in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om ons te helpen het gebruik van de website door de gebruikers te analyseren. De informatie die het cookie over het gebruik van de site genereert (inclusief uw IP-adres) wordt door Google direct gestuurd naar en gearchiveerd in hun servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie voor onze rekening met de bedoeling het spoor van uw gebruik van de site te volgen, door verslagen te verzamelen van de activiteit van de site en andere diensten te verlenen in verband met de activiteit van de site en het gebruik van internet. Google kan deze informatie aan derden toezenden wanneer de wetgeving zulks vereist of wanneer deze derden de informatie voor rekening van Google verwerken.

Google brengt uw IP-adres niet in verband met enige andere informatie waarover Google beschikt. Indien u dit wenst, kunt u de verwerking van de gegevens of de informatie weigeren door het gebruik van cookies te weigeren via de selectie van de juiste configuratie van uw browser. Als u dit doet, is het echter mogelijk dat u de volledige functionaliteit van deze website niet kunt gebruiken. Als u deze website gebruikt, stemt u ermee in dat uw informatie door Google verwerkt wordt op de wijze en voor de doeleinden die hierboven vermeld zijn.

Naam van de cookies:

  • _utma
  • _utmb
  • _utmc
  • _utmv
  • _utmz

Doel van de cookies: Deze cookies van Google Analytics genereren een anonieme gebruikers-ID, die gebruikt wordt voor het tellen van het aantal keren dat de gebruiker https://www.hotelesposeidon.com bezoekt. 

Doel van de cookies:

 

 

Deze cookies van Google Analytics genereren een anonieme gebruikers-ID, die gebruikt wordt voor het tellen van het aantal keren dat de gebruiker https://www.hotelesposeidon.com bezoekt.

Deze registreert tevens uw eerste en laatste bezoek aan de website.

Ook wordt berekend wanneer een sessie beëindigd is, de herkomst van de gebruiker en keyword. Configuratie van de gebruiker om Cookies te vermijden Op https://www.hotelesposeidon.com en in naleving van de geldende wettelijke normen, stellen wij u de informatie ter beschikking aan de hand waarvan u uw internetbrowser(s) kunt configureren om uw privacy en veiligheid in verband met de cookies te handhaven.

Daarom verstrekken wij u de informatie en de links naar de officiële support websites van de voornaamste browsers. zodat u zelf kunt beslissen of u het gebruik van cookies al dan niet wenst te accepteren. Zo kunt u de cookies via de configuratietools van de browser blokkeren of kunt u uw browser zo instellen dat hij u waarschuwt als een server een cookie wenst op te slaan: